کنترل کیفیت

    لوله و اتصالاتGRP :

 

کنترل کیفیت اقلام ورودی :

مواد اولیه مورد نیاز جهت تولید لوله و اتصالات فایبرگلاس مطابق با الزامات فنی مورد درخواست مشتریان و بر اساس استانداردهای معتبر، به لحاظ تائید صلاحیت کیفی تحت کنترل و بررسی قرار می گیرد.

علاوه بر استناد به تائیدیه ها و مجوزهای ارائه شده توسط تامین کنندگان ، جهت حصول اطمینان از کیفیت محصول اقدام به نمونه برداری و انجام آزمون های آزمایشگاهی و تکمیلی بر روی مواد اولیه ورودی خط تولید می گردد.

با انجام مراحل مذکور در خصوص مطابقت کیفی مواد اولیه با مشخصات فنی مورد نیاز جهت تولید لوله واتصالات GRP تصمیم گیری شده و مجوز های لازم جهت بکارگیری اقلام ورودی صادر می گردد.

 

کنترل کیفیت فرآیند تولید :

پس از اطمینان از کیفیت اقلام و نهاده های تولید در مرحله بعد بازرسان مجرب وکارآزموده واحد کنترل کیفیت شرکت دیبا فایبرگلاس اقدام به بازرسی و کنترل پارامتر های تولید و کلیه تنظیمات ماشین آلات در تمامی ایستگاه های مختلف تولید می نمایند. هدف از حضور بازرسان کنترل کیفیت در خط تولید نظارت بر صحت انجام وظایف اپراتوران تولید و مطابقت آنها با آموزشهای کیفی ارائه شده، بوده که در نهایت کلیه مراحل تولید محصول بواسطه پارامتر های کیفی تعیین شده ارزیابی و تحت کنترل قرار می گیرد.

با پیاده سازی سیستم خود کنترلی و نظارتی در ایستگاههای تولید می توان با انجام اقدامات پیشگیرانه و اصلاحی از بروز نواقص کیفی و مواردی که ممکن است منجر به تولید محصول نامطلوب گردد جلوگیری و ممانعت نمود.

 

کنترل کیفیت محصول :

اگرچه با انجام بازرسی ها و نظارت های حین تولید می توان از کیفیت محصول نهایی و مطابقت آن با الزامات کیفی اطمینان یافت ، ولی بنا بر الزامات سیستم استاندارد جاری در شرکت دیبا فایبرگلاس مجدداً کارشناسان واحد کنترل کیفیت اقدام به انجام آزمون های کوتاه مدت و بلند مدت در قالب تست های مخرب و غیر مخرب برروی محصول خروجی از واحد تولید می نمایند.

آزمون های قابل انجام برروی محصولات تولیدی بر اساس الزامات مندرج در استاندارد های بین المللی و همچنین الزامات مورد نیاز مشتری انتخاب می گردند. برخی از آزمونهای مخزب و کوتاه مدت که برروی لوله کامل انجام می گیرد عبارتند از :

§        آزمونهای بصری جهت اطمینان از نبود عیوب ظاهری در محصول

§        آزمون سختی بارکول جهت کنترل میزان پخت محصول

§        اندازه گیری ضخامت جداره لوله

§        اندازه گیری طول لوله

§        اندازه گیری قطر لوله

§        انجام تست هیرواستاتیک جهت اطمینان از تحمل فشاری و عدم بروز نشتی در لوله

به موازات آزمون های مذکور جهت بررسی سایر الزامات کیفی محصول همچنین مبادرت به انجام آزمون های مخرب و کوتاه مدت اعم از موارد زیر نیز می گردد:

§        آزمون سختی حلقوی کوتاه مدت لوله

§        آزمون تغییر شکل لوله بدون وقوع تخریب ساختاری در جداره لوله

§        آزمون استحکام حلقوی و شعاعی لوله

§        آزمون استحکام محوری و طولی لوله

§        آزمون احتراق و تعیین نسبت مواد مصرفی در لوله

§        آزمون های مقاومت شیمیایی محصول در محیط های اسیدی و قلیایی

در مرحله بعدی از آزمون های کنترل کیفی محصول ، اقدام به انجام تست های بلند مدت و احراز صلاحیت بر روی لوله و اتصالات GRP می گردد.که بواسطه انجام این آزمونها از کارایی و طول عمر محصولات تولیدی در شرکت دیبا فایبرگلاس در شرایط کاربری و بهره برداری مختلف اطمینان حاصل می گردد.

برخی از این آزمون های بلند مدت که گاهاً تا دو سال نیز ممکن است بطول انجامد، عبارتند از :

§        آزمون تست هیدرواستاتیک بلند مدت (Hydrostatic Design Base)

§        آزمون خوردگی تحت کرنش (Strain Corrosion)

§        آزمون سفتی خمشی بلند مدت (Long term Ring Stiffness)

 

کنترل انبارش ، بارگیری و ارسال :

لوله های فایبرگلاس علی رغم برخورداری از خواص مکانیکی و شیمیایی قابل توجه ، نیازمند رعایت تمهیدات ویژه در انبارش ، حمل و نقل و بارگیری و ارسال می باشند. پس از انجام مراحل بازرسی کیفی و عبور لوله ها از انبار موقت آنها را جهت انبارش نهایی به محوطه اختصاص یافته برای این منظور که در آن استانداردهای انبارش و نگهداری رعایت شده است، هدایت می نمایند. مطابق دستورالعمل های تدوین شده و بر اساس استاندارد های بین المللی هر نوع لوله GRP بسته به قطر، رده فشاری و سختی و شرایط کاربری خود در وضعیت و  شرایط محیطی خاص انبارش و نگهداری می گردد و بالطبع چیدمان و طبقات مجاز لوله ها بر روی یکدیگر متفاوت خواهد بود.

اگرچه بخش عمده ای از فعالیت های بازرسی و کنترل کیفی محصول به مراحل تولید و تحویل مواد اولیه اختصاص دارد ولی در شرکت دیبا فایبرگلاس بازرسان واحد کنترل کیفیت موظف به بازرسی انبار محصول و لوله های انبارش شده در محوطه های تفکیک شده از یکدیگر می باشند و مواردی اعم از پارامتر های زیر در حین انبارش و بارگیری محصول کنترل می گردد :

§        تغییر در دوپهنی و تغییر قطر داخلی لوله به مرور زمان در محوطه انبار

§        کنترل عدم تغییر رنگ لوله ها در معرض تابش نور خورشید و عوامل جوی

§        کنترل عدم بروز آسیب فیزیکی در حین جابجایی لوله در انبار

§       اطمینان از رعایت صحیح چیدمان و تعداد طبقات مجاز انبارش لوله ها

§        کنترل خواص الوارهای چوبی و ابعاد مناسب آنها جهت بکارگیری در انبارش و ارسال لوله ها

§        کنترل کلیه مراحل بارگیری و مهار لوله ها و اطمینان از عدم لغزش و تحرک غیر مجاز لوله

§        کنترل فواصل مجاز مابین لوله ها حین ترابری و ارسال و عدم برخورد فیزیکی آنها

 

ردیابی و شناسایی محصول

در شرکت دیبا فایبرگلاس کلیه مستندات فنی و پرسنلی مربوط به تولید لوله های فایبر گلاس در قالب یک کد شناسایی و ردیابی درج و تحت پیگیری قرار می گیرد. به عبارتی با وجود چنین سیستمی به راحتی می توان کلیه عوامل دخیل در تولید و تحویل محصول را شناسایی و ردیابی نمود که برخی از این اطلاعات منظور شده در کد مذکور عبارتند از :

§        تنظیمات دستگاه ها و ماشین آلات جهت تولید لوله مورد ردیابی

§        پرسنل دخیل در کلیه مراحل تولید

§        مواد اولیه و کمکی مصرفی در تولید لوله مورد ردیابی

§        مقادیر مواد اولیه و کمکی مصرفی در تولید

§        کلیه مشخصات فیزیکی ، مکانیکی و شیمیایی لوله مورد ردیابی

§        دستورالعمل و نحوه تولید لوله مربوطه

§        شماره شیفت تولید، بازرسی، تست و انبارش لوله مورد ردیابی

بدیهیست با بکارگیری کد شناسانی و ردیابی محصول می توان کلیه نواقص و بازخوردهای مثبت و یا منفی اخذ شده از مشتریان را براحتی تحت بررسی و پیگیری قرار داد.

 

کنترل کیفیت مت سوزنی (CSM)

کنترل کیفی مواد اولیه و محصولات :

فرآیند کنترل کیفی محصولات مت سوزنی تولیدی در شرکت دیبا فایبرگلاس در آزمایشگاههای کنترل کیفیت با تکیه بر جدیدترین متدهای علمی و فنی موجود و بهره گیری از کادر مجرب و آشنا با صنایع کامپوزیت ، شیمی و نساجی انجام می پذیرد. و در راستای حصول هدف اولیه این شرکت که همانا ارائه محصولات با کیفیت بالا می باشد ، آزمایشگاه های کنترل کیفی مذکور براساس اصول استاندارد آزمایشگاهی ISO 17025 به جدیدترین ابزار و امکانات آزمایشگاهی دقیق تجهیز شده است .

محدوده فعالیت های این آزمایشگاه طیف وسیعی از آزمون های مرتبط با الیاف شیشه و صنایع کامپوزیت اعم از کنترل و شناسایی الیاف، مواد اولیه، مواد کمکی، محصول تولیدی و محصول عمل آوری شده با رزین را تحت پوشش قرار می دهد و بخشی از فعالیت های واحد کنترل کیفی این شرکت در زمینه تولید مت سوزنی از الیاف شیشه که بر مبنای استانداردهای بین المللی معتبر انجام می پذیرد به شرح ذیل می باشد :

§        کنترل کیفیت مواد اولیه مصرفی شامل الیاف شیشه، بایندر و آب به لحاظ مشخصات شیمیایی، فیزیکی و مکانیکی

§        کنترل مشخصات شیمیایی محصول تولیدی اعم از میزان حلالیت بایندر، پرت حرارتی، رطوبت محتوی، آغشته پذیری محصول به رزین و غیره

§        کنترل مشخصات فیزیکی محصول شامل دانسیته سطحی، عرض، ضخامت

§        کنترل مشخصات مکانیکی محصول شامل استحکام کششی، سفتی خمشی و غیره

§        کنترل و اندازه گیری مقدار و ابعاد عیوب ظاهری احتمالی محصول از قبیل حفره، پرز، الیاف طویل بریده نشده، لکه و غیره

§        کنترل مشخصات فیزیکی و مکانیکی محصول لامینت شده با رزین های مختلف، شامل تاثیر نوع رزین مصرفی، درصد مواد افزودنی، پارامتر ها و سایر مشخصات فیزیکی، شیمیایی و مکانیکی نمونه محصول کامپوزیتی تهیه شده

§        بررسی اثرات زیست محیطی مرتبط با محصول و ارائه راهکارهای کاهش عوامل آلاینده مرتبط در صنایع پائین دستی

§        کنترل پارامتر های مهم فرآیند تولید، مواد اولیه و محصول مبتنی بر اصول و قواعد تعیین شده در استانداردهای معتبر بین المللی اعم از ISO، DIN،  ASTM وغیره

§        تدوین دستورالعمل و معیارهای کنترل و حدود پذیرش مواد اولیه و انطباق آن با استانداردهای اجرایی سایر کارخانه های پیشتاز و مرجع جهانی

§        استفاده از امکانات نرم افزاری موجود و توسعه کدهای جدید نرم افزاری برای اخذ بازخوردهای فرآیند تولید برای بهبود مستمر کیفیت محصولات

§        تعریف و استقرار سیستم ردیابی و شناسایی محصول از بدو ورود مواد اولیه تا مراحل انبارش و ارسال محصول در کارخانه

 

بسته بندی و نگهداری محصول :

هر رول از محصولات تولیدی این شرکت ابتدا داخل یک کیسه نایلونی قرار گرفته و سپس داخل کارتن پنج لایه به ابعاد 290×290×107 میلی متر(برای عرضهای متداول) قرار می گیرد.

کارتن های مذکور دارای لوگوی شرکت دیبا فایبرگلاس بوده و هر کارتن دارای یک برچسب محصول شامل نام و کد محصول، عرض، دانسیته، طول، تاریخ، کد شناسایی و ردیابی، وزن خالص و وزن ناخالص می باشد که به مهر واحد کنترل کیفی این شرکت ممهور شده است.

پالت های مورد استفاده در شرکت دیبا فایبرگلاس دارای قابلیت استفاده از لیفتراک از هر دو جهت را داشته و برای محصولات با عرض 1040 میلیمتر دارای دو نوع زیر می باشد که البته در صورت تغییر عرض محصول و یا نوع سفارش قابل تغییر است.

§        پالت چوبی با کارتن های ایستاده : دارای 12 کارتن در ردیف های 4×3 بصورت ایستاده می باشد و ابعاد آن 12×87×116 سانتی متر است.

§        پالت چوبی با کارتن های خوابیده : دارای 9 کارتن در ردیف های 3×3 بصورت خوابیده و افقی می باشد و ابعاد آن 12×87×116 سانتی متر است.

چهار طرف هر یک از پالت های بسته بندی که توسط تسمه های پلاستیکی مهار شده است ، دارای برچسب پالت می باشد که نام و کد محصول، عرض، دانسیته، تاریخ تولید، شماره پالت، وزن خالص و وزن ناخالص پالت روی آن درج شده است.

برای نگهداری محصولات تولیدی این شرکت مکانی خشک و خنک با دمای 15 الی 35 درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی 65 درصد توصیه می گردد. همچنین بمنظور جلوگیری از جذب رطوبت بهتر است بسته بندی محصولات بلافاصله قبل از مصرف باز شود. برای جلو گیری از صدمات احتمالی به محصول ، در صورت نگهداری پالت ها در انبار برای زمان طولانی، قرارگیری بیش از دو ردیف پالت روی هم توصیه نمی گردد.