مزایا و خدمات

 

همیاری و همگامی با شرکتهای مشاور در طراحی پروژه و انتخاب صحیح مواد متناسب با نیازهای کارفرما

ارائه کلیه اطلاعات فنی و جانبی پیش نیاز در طراحی و تدوین دستورالعمل های فازهای مطالعاتی و اولیه

اعزام تیم های کارشناسی به محل پروژه جهت انجام مطالعات ژئوفیزیکی و نمونه برداری جهت انجام تستهای مکانیک خاک، به منظور طراحی ترانشه و محاسبه شرایط ایده آل     بهره برداری

اعزام تیم های کارشناسی جهت محاسبه و تخمین فشارهای کاری و ناگهانی، افت فشار، ضربات قوچ، تغییرات شیب و ارتفاع و ارایه راه حلهای فنی جهت تقلیل اثرات سوء عوامل مذکور در بهره برداری و طول عمر لوله

بازبینی نقشه های اجراء و نصب جهت ارائه پیشنهادات اصلاحی در جهت کاهش زمان و هزینه های پروژه توسط طراحی و تولید اتصالات و متعلقات خاص در گلوگا ههای شناسایی شده و حذف موانع اجرایی

آموزش تیم های اجرایی پیمانکار و نمایندگان کارفرما در خصوص نحوه نصب، اتصال و تست لوله ها در محل

ارائه دستورالعمل و راهنمای خودآموز در خصوص انبارش، ترابری، اتصال و نصب، تست و نگهداری لوله ها

         

انجام بازدید های دوره ای از کارگاه و سایت نصب لوله ها جهت اطمینان از رعایت اصول و قواعد نصب و ارائه رهنمودهای لازم و ترفیع موانع احتمالی

حضور در مراحل تست هیدرولیکی، آب بندی و بهره برداری پروژه جهت اطمینان از تکمیل و اتمام پروژه

طراحی و ساخت انواع اتصالات، کوپلینگها و متعلقات خاص برای بکارگیری در کریدورها و حوضچه ها، کالورتها، زیرگذرها و سایر نقاط حساس و کلیدی پروژه

ارائه آموزشهای تخصصی در مورد تعمیر، نگهداری و نحوه انجام خدمات اضطراری و فوری بر روی خطوط لوله

ارائه مشاوره در خصوص انتخاب و تامین ملزومات و تجهیزات ضروری جهت اجرا، تعمیر و نگهداری پروژه